Izjava o zasebnosti

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Maj 2022

www.link2trials.si

 

O nas

Link2Trials je upravljavec podatkov za obdelavo vaših osebnih podatkov v smislu uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: uredba GDPR).

Katere podatke zbiramo in za kakšne namene?

Ko boste registrirali račun, vas bomo najprej prosili, da vnesete naslednje podatke:

Po preverjanju vašega e-poštnega naslova vas bomo prosili, da svoj profil dopolnite z naslednjimi podatki:

Poleg tega nekatere posebne kategorije osebnih podatkov potrebujemo za raziskovalne namene, da lahko ocenimo, ali ustrezate zahtevam, ki veljajo za zadevno študijo, in da vas lahko vključimo v študijo. Podatki, za katere vas lahko prosimo za raziskovalne namene, vključujejo osebne podatke o vašem spolu, starosti, uporabi zdravil, plodnosti, višini in telesni teži, uživanju alkohola, kajenju ter druge zdravstvene in/ali z zdravjem povezane podatke.

Če se prijavite v določeno študijo, vas bomo prosili za nekatere od zgoraj navedenih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z vašim zdravjem (posebne kategorije osebnih podatkov). Brez teh posebnih podatkov vas namreč ne moremo uvrstiti v nobeno od razpoložljivih študij. Vrsta in količina posebnih kategorij osebnih podatkov je odvisna od posamezne študije, saj zbiramo samo podatke, ki so potrebni za posamezno študijo.

Prosimo vas za privolitev

Posebne osebne podatke lahko obdelujemo samo, če v to privolite. Pri ustvarjanju računa vas zato prosimo za izrecno privolitev za obdelavo posebnih in drugih kategorij osebnih podatkov, ki ste jih posredovali za zgoraj navedene namene. To privolitev lahko kadar koli prekličete.

Komu bomo posredovali vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam, ki bodo sodelovale pri obdelavi podatkov v imenu podjetja Link2Trials. Primer: za namensko gostovanje osebnih podatkov skrbi zunanji izvajalec. Ta izvajalec je certificiran za shranjevanje zdravstvenih podatkov. Ti izvajalci so obdelovalci podatkov v smislu uredbe GDPR.

Ko se prijavite za določeno študijo ali projekt, bomo vaše posebne in druge osebne podatke posredovali raziskovalnim ustanovam, ki bodo morda z vami stopile v stik glede sodelovanja v študijah ali pa tudi ne.

Predhodno preverimo, ali so te ustanove priznane raziskovalne ustanove, ki spoštujejo nacionalno zakonodajo in predpise. Načeloma bomo vaše osebne podatke posredovali samo raziskovalnim ustanovam v državi, v kateri prebivate.

Kadar uporabljate naše spletno mesto, vaše osebne podatke posredujemo tudi družbenim medijem, kot je Facebook, tako da lahko družbeno omrežje Facebook vam in drugim uporabnikom prikazuje ustrezne oglase.

Varstvo vaših osebnih podatkov

Izvajamo vse potrebne tehnične ukrepe za varstvo vaših osebnih podatkov pred izgubo oziroma različnimi oblikami nezakonitega obdelovanja. Ti ukrepi zagotavljajo raven varnosti, ki je primerna za podatke, ki jih obdelujemo. Zagotavljamo, da račun uporablja varno/šifrirano povezavo SSL. Poleg tega uporabljamo dvojno preverjanje pristnosti in šifriramo vaše geslo.

Čas hrambe

Vaših podatkov ne bomo hranili dlje, kot bo potrebno, za namen, za katerega smo jih pridobili.

Načeloma bomo vaše osebne podatke hranili, dokler ne zaprete svojega računa pri nas. Ko boste svoj račun zaprli, bodo vaši osebni podatki izbrisani najpozneje v 72 urah.

Če ste se prijavili v določeno študijo in pri nas niste ustvarili računa, bodo podatki, ki ste jih posredovali, uporabljeni izključno za postopek prijave v to študijo. Vaši podatki v zvezi s to študijo bodo izbrisani v 90 dneh po zaključku študije.

Imetnike neaktivnih računov bomo po e-pošti prosili, naj jih ponovno aktivirajo. Osebni podatki v računih, ki so nedejavni več kot 10 let, bodo po tem obdobju izbrisani.

Zgoraj navedena obdobja veljajo, razen če veljavna zakonodaja predpisuje daljši čas hranjenja podatkov oziroma zagotavljanja njihove dostopnosti.

Pravice

Imate pravico pregledati svoje osebne podatke in pravico do popravka svojih osebnih podatkov. Če želite izvedeti, katere vaše osebne podatke obdelujemo, nam lahko pošljete pisno zahtevo za dostop do njih. Če so vaši podatki netočni, nepopolni ali zastareli, nas lahko pisno zaprosite za spremembo ali dopolnitev vaših podatkov.

Če ste nam dali soglasje za obdelavo določenih podatkov, lahko to privolitev kadar koli umaknete. Umik soglasja ne razveljavi zakonske upravičenosti naše obdelave na osnovi vaše privolitve, podane pred umikom.

Imate tudi pravico zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, zahtevati omejitev njihove obdelave in pravico do nasprotovanja njihovi obdelavi. Poleg tega imate pravico do prenosa svojih podatkov oziroma do tega, da zahtevate njihovo prenosljivost (t.i. »pravica do prenosljivosti podatkov«). V ta namen nam lahko pošljete pisno zahtevo.

V teh okvirih se kot »pisna« šteje tudi zahteva, poslana po e-pošti. Svojo zahtevo nam lahko pošljete po e-pošti na helpdesk@link2trials.com. Vašo zahtevo bomo obdelali v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v štirih tednih.

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo glede načina, na katerega ravnamo z vašimi podatki. Vse takšne pritožbe lahko posredujete Uradu informacijskega pooblaščenca v ZK.

Spremembe

Pridržujemo si pravico do sprememb te izjave o varstvu osebnih podatkov. Popravki začnejo veljati na datum, ki je naveden kot začetek njihove veljavnosti.

link2trials

© 2023 Link2Trials