Sodelujoči

Preiskovanci, preiskovane osebe, sodelujoči in prostovoljci so sopomenke, ki jih uporabljamo za prostovoljce, ki sodelujejo v kliničnih študijah (slabšalno jih kdo včasih poimenuje »poskusni zajčki«). Klinična preskušanja lahko vključujejo različne študije, kot so raziskave zdravil, medicinske, psihološke in prehranske raziskave. Preiskovanci so lahko potrebni tudi za testiranje (medicinske) opreme. Končni cilj je s pomočjo preiskovancev razviti (boljša) zdravila ali pridobiti znanje za izboljšanje izdelkov ali postopkov.

Kako lahko sodelujem v kliničnem preskušanju?

Ko se na naši spletni strani registrirate za sodelovanje, se lahko prijavite za vse študije, ki se vam zdijo zanimive in za katere ste primerni.

Ko se prijavite za določeno študijo, bomo pregledali vaš profil, da preverimo, ali izpolnjujete predpogoje. Upoštevajte, da na našem spletnem mestu ne moremo vedno vključiti vseh zahtev, ki jih je treba izpolniti za sodelovanje v študiji. Zato se lahko zgodi, da bomo pri začetnem preverjanju ugotovili, da niste primerni za študijo, tudi če izpolnjujete vsa merila, navedena na našem spletnem mestu.

Po uspešni prijavi za študijo vas bo raziskovalna ustanova povabila na uvodni razgovor, če bodo želeli, da sodelujete. Med tem razgovorom vas bo raziskovalec podrobno seznanil s študijo in čim bolje odgovoril na vaša vprašanja. Skupaj se bosta odločila, ali je študija primerna za vas. Če se vam zdi študija primerna in vas bo sodelovanje v njej še vedno zanimalo, bo naslednji korak pisna izjava o privolitvi. Nato se lahko študija začne izvajati. Zahteve študije so določene v protokolu študije.

Kaj moram delati med študijo?

Med sodelovanjem v študiji se od vas pričakuje, da boste upoštevali protokol študije in vse, kar bo od vas zahteval zdravnik/raziskovalec v zvezi s protokolom ali vašo varnostjo. V protokolu študije je opisano, kako pogosto morate priti v zdravstveno ustanovo na pregled, kako pogosto morate jemati zdravila in katere preglede morate opraviti v zdravstveni ustanovi. Protokol in predvsem razpored pregledov sta zasnovana tako, da varujeta vaše zdravje. Zdravilo ali izdelek, ki se preskuša, morate uporabljati v skladu z navodili, ki vam jih posreduje zdravnik/raziskovalec.

Ali prejmem denarno nadomestilo?

Kot zdrav prostovoljec? Morda boste za svoje sodelovanje prejeli denarno nadomestilo. Višina nadomestila je odvisna od vrste študije in z njo povezanih obremenitev. Nadomestilo bo na primer višje, če boste morali nekaj noči preživeti v zdravstveni ustanovi ali če boste morali pogosto dajati vzorce krvi. 

Kot bolnik? Če niste zdrav prostovoljec (ste bolnik) in sodelujete v študiji, po zakonu ne smete prejemati denarnega nadomestila za sodelovanje. Kot bolnik ste lahko obravnavani, četudi se počutite zdravi. Med bolnike sodijo na primer tudi prostovoljci z visokimi dejavniki tveganja, kot so posamezniki z okvarami srca/ožilja ali previsoko ravnjo holesterola. Morda boste za svoje prejeli povračilo za nastale stroške.

Kdo odloča o denarnem nadomestilu?

Storitev Link2Trials ne odloča o denarnih nadomestilih (vračilu stroškov), ki so na voljo za študije. O denarnem nadomestilu odloča raziskovalna ustanova, ki vodi študijo. To je lahko farmacevtsko podjetje, univerza ali druga vrsta raziskovalne ustanove.

Postopek privolitve po pojasnilu

Najpomembneje pri vsem je, da vas raziskovalna ustanova v celoti pisno in ustno informira o študiji in o tem, kaj se od vas pričakuje med študijo, in sicer na način, ki vam je jasno razumljiv. Po zadostnem času za podrobno razlago vas bodo prosili, da pisno potrdite, da v celoti razumete potek študije, vključno z zahtevami in tveganji. Raziskovalec mora biti prisoten, ko podpišete soglasje, in ga podpisati takoj za vami.

Kadar koli lahko brez kakršnih koli posledic odstopite od študije, za katero ste se prijavili, ali od študije, v kateri že sodelujete. Odstranite lahko tudi svojo registracijo v storitvi Link2Trials. Vaša pisna privolitev je povsem prostovoljna. Iz študije lahko kadar koli izstopite brez pojasnila ali posledic za vašo nadaljnjo zdravstveno obravnavo. 

Vsaka študija ima merila za izbiranje ustreznih preiskovancev. Ta merila določajo, ali lahko v študiji sodelujete ali ne. Če se podatki v vašem profilu ujemajo z merili za vključitev, ste morda primerni za sodelovanje v študiji. Storitev Link2Trials ne sodeluje pri pogodbah, sklenjenih med prostovoljcem in raziskovalno ustanovo oziroma sponzorjem raziskave.

Storitev Link2Trials vam predlaga študije, v katerih lahko sodelujete, in raziskovalno ustanovo/sponzorja obvesti o morebitnih primernih kandidatih. Raziskovalna ustanova/sponzor plača storitvi Link2Trials nadomestilo za stroške, ki jih ima storitev Link2Trials. Raziskovalna ustanova/sponzor stopi v stik z vami, ureja vse v zvezi z vami in odloči, ali lahko sodelujete v študiji. Storitev Link2Trials v tem delu postopka ne sodeluje.

link2trials

© 2023 Link2Trials